Flight report / raport z lotu -20220916.01

Mission debriefings / Raporty z lotów
Post Reply
Gru1975
Podpułkownik
Posts: 371
Joined: Wed Jul 04, 2012 10:27 am

Flight report / raport z lotu -20220916.01

Post by Gru1975 » Sat Sep 17, 2022 3:04 pm

Pilot(s): Gru, Robo
Aircraft(s): 163664(45), 163870(28)
Unit: 73rd VSqn Winged Hussars
Flight number: 20220916.01
Date: 2022-09-16
Base: LHA-1 TARAWA

Task:
CHEVY1: Unguided rocket practice
ACMI

Flights
CHEVY1: Gru[11], Robo[12]

Engines start / stop:
CHEVY1-1: 08:32 / 09:52
CHEVY1-2: 08:33 / 09:47

Flight time:
CHEVY1-1: 1:20
CHEVY1-2: 1:14

Payload:
CHEVY1: CAP-9M, LAU-68(WTU1B)*2, AN/ASQ-T50, FT*2

Payload after:
CHEVY1-1: CAP-9M, LAU-68(empty)*2, AN/ASQ-T50, FT*2
CHEVY1-2: CAP-9M, LAU-68(empty)*2, AN/ASQ-T50, FT*2

Fuel initial/at end:
CHEVY1-1: 10212 LBS / 2100 LBS (AAR)
CHEVY1-2: 10212 LBS / 2900 LBS (AAR)

Sortie JPT:
CHEVY1-1: 765*C
CHEVY1-2: 781*C

Remarks:
Piloci ćwiczyli lot w formacji taktycznej i wykonywanie ataków z wykorzystaniem rakiet niekierowanych. Trudne warunki atmosferyczne wpłyneły na prawidłowe wykonanie ćwiczenia ale obyło się bez większych błędów w fazie dolotu do celu i wykonywania ataków. Podczas podejścia do okrętu prowadzący [11] popełnił kilka istotnych błędów co skutkowało nieprwidłowym wejściem w "delta pattern".
Ocena lądowania: [11] No grade; [12] OK Pass.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest