Flight report / Raport z lotu - 20220815.05

Mission debriefings / Raporty z lotów
Post Reply
Gru1975
Podpułkownik
Posts: 371
Joined: Wed Jul 04, 2012 10:27 am

Flight report / Raport z lotu - 20220815.05

Post by Gru1975 » Tue Aug 16, 2022 7:40 pm

Pilot(s): Robo, Gru, Alien
Aircraft(s): 163870(28), 164135(24), 163867(20)
Unit: 73rd VSqn Winged Hussars
Flight number: 20220815.05
Date: 2022-08-15
Base: LHA-1 TARAWA / ANDERSEN AFB

Task:
CHEVY1: Unguided High Drag Bombs, Low level delivery, Time on Target Practice
DODGE4: Navigation and formation flying
ACMI

Flights
CHEVY1: Robo[C11]
DODGE4: Gru[D11], Alien[D12]

Engines start / stop:
CHEVY1-1: 09:44 / 10:56
DODGE4-1: 09:40 / 10:49
DODGE4-2: 09:40 / 10:50

Flight time:
CHEVY1-1: 1:12
DODGE4-1: 1:09
DODGE4-2: 1:10

Payload:
CHEVY1: MK-82SE, AN/ALQ-164, FT*2
DODGE4: none

Payload after:
CHEVY1-1: AN/ALQ-164, FT*2
DODGE4-1: none
DODGE4-2: none

Fuel initial/at end:
CHEVY1-1: 9436 LBS / 2300 LBS
DODGE4-1: 7758 LBS / 3900 LBS
DODGE4-2: 7758 LBS / 3500 LBS

Sortie JPT:
CHEVY1-1: 800*C
DODGE4-1: 659*C
DODGE4-2: 776*C

Remarks:
CHEVY1: Zadanie wykonane prawidłowo, jedynym potknięciem był zbyt wczesny start co wymusiło wykonanie holdingu na dolocie do WP1.
DODGE4: Zadanie wykonane poprawnie, konieczne dalsze ćwiczenia w utrzymaniu stabilnej pozycji w formacji (wysokośc/prędkość). Znaczna poprawa w wykonaniu manewru lądowania, aczkolwiek również konieczne dalsze ćwiczenia w celu nabycia przez pilota [D12] odpowiednich nawyków.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest