Flight report / Raport z lotu - 20220811.03 (Combat Mission)

Mission debriefings / Raporty z lotów
Post Reply
Gru1975
Podpułkownik
Posts: 371
Joined: Wed Jul 04, 2012 10:27 am

Flight report / Raport z lotu - 20220811.03 (Combat Mission)

Post by Gru1975 » Fri Aug 12, 2022 2:12 pm

Pilot(s): Gru, Robo
Aircraft(s): 163664(45), 163870(28)
Unit: 73rd VSqn Winged Hussars
Flight number: 20220811.03
Date: 2022-08-11
Base: KHASAB Airfield

Task:
DODGE1: AI (oddziały zmechanizowane UAE na zachód od miasta Fujairah)
ACMI

Flights
DODGE1: Gru[11], Robo[12]

Engines start / stop:
DODGE1-1: 17:18 / 18:30
DODGE1-2: 17:20 / 18:30

Flight time:
DODGE1-1: 1:12
DODGE1-2: 1:10

Payload:
DODGE1: AIM-9M, AGM-122, AGM-65F*4, AN/AAQ-28

Payload after:
DODGE1-1: AIM-9M, AGM-122, AN/AAQ-28
DODGE1-2: AIM-9M, AGM-122, AGM-65F*3, AN/AAQ-28

Fuel initial/at end:
DODGE1-1: 7758 LBS / 1600 LBS
DODGE1-2: 7758 LBS / 1000 LBS

Sortie JPT:
DODGE1-1: 693*C
DODGE1-2: 794*C

Remarks:
W toku działań piloci zniszczyli dwa czołgi oraz dwa wozy bojowe piechoty.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest