Flight report / Raport z lotu - 20220726.08

Mission debriefings / Raporty z lotów
Post Reply
Gru1975
Podpułkownik
Posts: 367
Joined: Wed Jul 04, 2012 10:27 am

Flight report / Raport z lotu - 20220726.08

Post by Gru1975 » Wed Jul 27, 2022 8:56 am

Pilot(s): Robo, Sancho, Gru, Alien
Aircraft(s): 163870(28), 163199(40), 164135(24), 164543(25)
Unit: 73rd VSqn Winged Hussars
Flight number: 20220726.08
Date: 2022-07-26
Base: LHA-1 TARAWA / ANDERSEN AFB

Task:
CHEVY1: DEAD/AI (Antiradar missiles and guided bombd practice)
DODGE1: Basic skills exercise (Airfield Circle Pattern)
ACMI

Flights
CHEVY1: Robp[C11], Sancho[C12]
DODGE1: Gru[D11], Alien[D12]

Engines start / stop:
CHEVY1-1: 08:20 / 10:02
CHEVY1-2: 08:20 / 09:37 (network disconnected)
DODGE1-1: 08:38 / 10:08
DODGE1-2: 08:39 / 10:08

Flight time:
CHEVY1-1: 1:42
CHEVY1-2: 1:17
DODGE1-1: 1:30
DODGE1-2: 1:29

Payload:
CHEVY1: AGM-122*2, GBU-38*2, GBU-54, AN/AAQ-28, AN/ALQ-164
DODGE1: none

Payload after:
CHEVY1-1: AGM-122, GBU-54, AN/AAQ-28, AN/ALQ-164
CHEVY1-2: AGM-122*2, AN/AAQ-28, AN/ALQ-164
DODGE1-1: none
DODGE1-2: none

Fuel initial/at end:
CHEVY1-1: 7758 LBS / 1300 LBS (AAR)
CHEVY1-2: 7758 LBS / 3200 LBS (AAR)
DODGE1-1: 7758 LBS / 2900 LBS
DODGE1-2: 7758 LBS / 2800 LBS

Sortie JPT:
CHEVY1-1: 801*C
CHEVY1-2: 809*C
DODGE1-1: 652*C
DODGE1-2: 711*C

Remarks:
DODGE1: Piloci wykonali ćwiczenie polegające na wykonaniu startu konwencjonalnego, kilku okrążeń lotniska według schematu "airfield circle pattern" oraz podejścia i lądowania skróconego FNSL. Lot był inauguracją szkolenia pilota [D12].
CHEVY1: Zadanie polegało na zaatakowaniu ugrupowania pancernego ochranianego przez zestawy opl. SA-15 i SA13. W pierwszej fazie należało zniszczyć pociskami AGM-122 zestaw SA-15, zadanie to zostało wykonane choć wystąpiły problemy z realizacją ćwiczonego schematu ataku. Problemy wynikały z błędów przy programowaniu punktów "offset" w systemie INS. W drugiej fazie realizowano atak na pojazdy pancerne z wykorzystaniem bomb GBU-38 i GBU-54. Pilot [C12] wykonał zadanie prawidłowo uzyskując trzy potwierdzone trafienia, pilot [C11] zrzucił dwie bomby GBU-38 uzyskując jedno zniszczenie. Po osiągnięciu BINGO piloci przerwali realizację zadania.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest