Flight report / Raport z lotu - 20220721.07 (Combat Flight)

Mission debriefings / Raporty z lotów
Post Reply
Gru1975
Podpułkownik
Posts: 367
Joined: Wed Jul 04, 2012 10:27 am

Flight report / Raport z lotu - 20220721.07 (Combat Flight)

Post by Gru1975 » Sat Jul 23, 2022 11:53 am

Pilot(s): Gru, Robo
Aircraft(s): 163664(45), 163870(28)
Unit: 73rd VSqn Winged Hussars
Flight number: 20220721.07
Date: 2022-07-21
Base: KUTAISI AB

Task:
CHEVY1: DEAD
ACMI

Flights
CHEVY1: (Gru[11], Robo[12])

Engines start / stop:
CHEVY1-1: 06:52 / 08:17
CHEVY1-2: 06:53 / 08:24

Flight time:
CHEVY1-1: 1:25
CHEVY1-2: 1:31

Payload:
CHEVY1: GBU-54*4, GBU-12*2, AN/AAQ-28, FT*2

Payload after:
CHEVY1-1: GBU-54*4, GBU-12*2, AN/AAQ-28, FT*2
CHEVY1-2: GBU-54*4, GBU-12*2, AN/AAQ-28, FT*2

Fuel initial/at end:
CHEVY1-1: 10988 LBS / 4400 LBS
CHEVY1-2: 10988 LBS / 3600 LBS

Sortie JPT:
CHEVY1-1: 692*C
CHEVY1-2: 770*C

Remarks:
Zadanie polegało na wykryciu i eliminacji obrony plot. złożonej z zestawów SA-8 na lini styczności wojsk w rejonie miejscowości Gudava i Achigvara. Zadania nie udało się zrealizować, nie wykryto żadnych zestawów mimo świadomości ich obecności w rejonie operacyjnym. Przyczyną było złe przygotowanie lotu przez prowadzącego [11] które pogłębiło niepewność i chaos w warunkach trudnego wykorzystania zasobnika celowniczego.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest