Flight report / Raport z lotu - 20220719.06

Mission debriefings / Raporty z lotów
Post Reply
Gru1975
Podpułkownik
Posts: 350
Joined: Wed Jul 04, 2012 10:27 am

Flight report / Raport z lotu - 20220719.06

Post by Gru1975 » Wed Jul 20, 2022 8:32 am

Pilot(s): Gru, Robo
Aircraft(s): 163664(45), 163870(28)
Unit: 73rd VSqn Winged Hussars
Flight number: 20220719.06
Date: 2022-07-19
Base: Andersen AFB

Task:
DODGE1: DEAD/AI
ACMI

Flights
DODGE1: (Gru[11], Robo[12])

Engines start / stop:
DODGE1-1: 07:18 / 08:59
DODGE1-2: 07:20 / 08:15 (EJECTED)

Flight time:
DODGE1-1: 1:41
DODGE1-2: 0:55

Payload:
DODGE1: AGM-122*2, CBU-99*2, AN/ALQ-164, FT*2

Payload after:
DODGE1-1: AGM-122, AN/ALQ-164, FT*2 (empty)
DODGE1-2: ----

Fuel initial/at end:
DODGE1-1: 11764 LBS / 3600 LBS
DODGE1-2: 11764 LBS / ---- LBS

Sortie JPT:
DODGE1-1: 641*C
DODGE1-2: ---*C

Remarks:
Zadanie polegało na wyeliminowaniu pojedynczego zestawu rakietowego opl. typu SA-15 znajdującego się na poligonie na wyspie Farallon de Medinilla, a następnie zaatakowaniu znajdujących się tam celi opancerzonych. Pierwszy etap ćwiczenia został zakończony sukcesem, piloci przeprowadzili atak z wykorzystaniem pocisków rakietowych AGM-122 Sidearm z dwóch różnych kierunków w znaczący sposób ograniczając możliwości skutecznej reakcji zestawu opl. Cel został zniszczony w pierwszym ataku. Podczas odejścia pilot [12] wykonał zakręt w złym kierunku co spowodowało rozejście się pary. Do drugiej fazy ćwiczenia piloci podeszli samodzielnie bez koordynacji działań, popełniono szereg błędów. Pilot [11] w pierwszym podejściu utrzymywał zbyt dużą szybkość co doprowadziło do znacznej utraty wysokości i zrzutu bomby poza bezpiecznymi parametrami lotu, wyprowadzenie z nurkowania nastąpiło na małej wysokości z dużym przeciążeniem wynoszącym 7.7G. Pilot [12] wszedł w rejon oddziaływania zestawów Stinger bez użycia środków przeciwdziałania co w połączeniu z błędem obsługi poligonu (wykorzystano rakietę bojową) doprowadziło do utraty samolotu. Pilot katapultował się bezpiecznie. Pilot [11] drugie podejście wykonał prawidłowo uzyskując trafienie i zniszczenie atakowanego celu.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest