Flight report / Raport z lotu - 20220713.05

Mission debriefings / Raporty z lotów
Post Reply
Gru1975
Podpułkownik
Posts: 350
Joined: Wed Jul 04, 2012 10:27 am

Flight report / Raport z lotu - 20220713.05

Post by Gru1975 » Thu Jul 14, 2022 8:24 am

Pilot(s): Robo, Gru, Sancho
Aircraft(s): 163664(45), 163870(28), 164543(25)
Unit: 73rd VSqn Winged Hussars
Flight number: 20220713.05
Date: 2022-07-13
Task:
CHEVY1: GPS Guided bombs practice
ACMI

Flights
CHEVY1(Gru[11], Robo[12], Chevy[13])

Engines start / stop:
CHEVY1-1: 09:00 / 10:49
CHEVY1-2: 08:58 / 10:54
CHEVY1-3: ---- / ----

Flight time:
CHEVY1-1: 1:49
CHEVY1-2: 1:56
CHEVY1-3: ----

Payload:
CHEVY1: GBU-38*2, CAP-9M, AN/ASQ-T50, AN/AAQ-28

Payload after:
CHEVY1-1: CAP-9M, AN/ASQ-T50, AN/AAQ-28
CHEVY1-2: CAP-9M, AN/ASQ-T50, AN/AAQ-28
CHEVY1-3: CAP-9M, AN/ASQ-T50, AN/AAQ-28

Fuel initial/at end:
CHEVY1-1: 7758 LBS / 2100 LBS
CHEVY1-2: 7758 LBS / 1800 LBS
CHEVY1-3: ---- LBS / ---- LBS

Sortie JPT:
CHEVY1-1: 800*C
CHEVY1-2: 758*C
CHEVY1-3: xxx*C

Remarks:
Zadanie polegało na zaatakowaniu celów poligonowych za pomocą bomb GBU-38 spoza zasięgu opl. W pierwszej fazie prowadzący zlokalizował cele i oznaczył ich współrzędne a następnie przekazał je skrzydłowym. W tej fazie samoloty utrzymywały luźną formację, jednie pilot [13] utracił kontak z resztą lotu. Kontakt udało się przywrócić przed wykonanie ataku. W drugiej fazie piloci wykonali zrzut bomb na zaprogramowane cele uzyskując pięć potwierdzonych zniszczeń. Powrót na okręt wykonany w luźnej formacji, podczas rozpoczęcia zejścia doszło do rozproszenia lotu i wywniku tego piloci wchodzili w pattern delta w sposób chaotyczny. Lądowania pilotów [11] i [12] zostały przeprowadzone z dużymi odchyłkami od wymagań procedury, jedynie pilot [13] utrzymał w stopniu dobrym wymagane parametry lotu. Cały sposób podejścia i lądowania na okręcie wymaga intensywnego treningu.
Ocena lądowań: [11]: Cut Pass (0.0); [12]: Cut Pass (0.0); [13]: Okay Pass

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest