Flight report / Raport z lotu - 20220712.04 (Combat Mission)

Mission debriefings / Raporty z lotów
Post Reply
Gru1975
Podpułkownik
Posts: 350
Joined: Wed Jul 04, 2012 10:27 am

Flight report / Raport z lotu - 20220712.04 (Combat Mission)

Post by Gru1975 » Thu Jul 14, 2022 8:03 am

Pilot(s): Gru, Robo
Aircraft(s): 163664(45), 163870(28)
Unit: 73rd VSqn Winged Hussars
Flight number: 20220712.04
Date: 2022-07-12
Task:
COLT4: Air Interdiction north of Gori town
ACMI

Flights
COLT4 (Gru[11], Robo[12])

Engines start / stop:
COLT4-1: 08:16 / 09:44
COLT4-2: 08:19 / 09:40

Flight time:
COLT4-1: 1:28
COLT4-2: 1:21

Payload:
COLT4: MK-82*10, AN/ALQ-164

Payload after:
COLT4-1: AN/ALQ-164
COLT4-2: AN/ALQ=164

Fuel initial/at end:
COLT4-1: 7758 LBS / 1200 LBS
COLT4-2: 7758 LBS / 600LBS

Sortie JPT:
COLT4-1: 697*C
COLT4-2: 780*C

Remarks:
Zadanie polegało na zaatakowaniu ugrupowania przeciwnika na północ od miasta Gori w rejonie zalewu rzeki Wielka Liachwi. Piloci po wykryciu cełów za pomocą detektora HotSpot przystąpili do ataku z użyciem bomb MK-82. Atak przeprowadzano według podejścia High Delivery 45*. W wyniku zniszczona trzy pojazdy wroga a kolejne trzy zostały uszkodzone.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest