Flight report / Raport z lotu - 20220707.03 (Combat Mission)

Mission debriefings / Raporty z lotów
Post Reply
Gru1975
Podpułkownik
Posts: 350
Joined: Wed Jul 04, 2012 10:27 am

Flight report / Raport z lotu - 20220707.03 (Combat Mission)

Post by Gru1975 » Fri Jul 08, 2022 9:00 pm

Pilot(s): Gru, Robo
Aircraft(s): 163664(45), 163870(28)
Unit: 73rd VSqn Winged Hussars
Flight number: 20220707.03
Date: 2022-07-07
Task:
ENFIELD1: DEAD at Rota and Tinian islands
ACMI

Flights
ENFIELD1 (Gru[11], Robo[12])

Engines start / stop:
ENFIELD1-1: 08:37 / 11:00
ENFIELD1-2: 08:39 / 11:00

Flight time:
ENFIELD1-1: 2:23
ENFIELD1-2: 2:21

Payload:
ENFIELD1: MK-82*2, GBU-38*4, GBU-54*2, AN/AAQ-28

Payload after:
ENFIELD1-1: AN/AAQ-28
ENFIELD1-2: MK-82*2, AN/AAQ-28

Fuel initial/at end:
ENFIELD1-1: 7758 LBS / 3200 LBS (AAR)
ENFIELD1-2: 7758 LBS / 3100 LBS (AAR)

Sortie JPT:
ENFIELD1-1: 645*C
ENFIELD1-2: 692*C

Remarks:
Podstawowym zadaniem lotu ENFIELD1 było zniszczenie baterii przeciwlotniczej złożonej z pięciu pojazdów SA-15 na wyspie Rota. Piloci wykonali zadanie atakując przeciwnika z bardzo dużej wysokośc, poza zasięgiem pionowym opl przeciwnika. Użyto bomb kierowanych GBU-38 i GBU-54. W drugim etapie misji po tankowaniu piloci zaatakowali drugą baterię zlokalizowaną na wyspie Tinian. Również ta bateria została zniszczona. Misja okazała się dużym sukcesem, zniszczona dziewięć zestawów przeciwlotniczych SA-15. Po analizie zapisu danych lotu stwierdzono konieczność doszkolenia pilotów w prawidłowej identyfikacji celów i użyciu bomb kierowanych GBU-38.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest