Flight report / Raport z lotu - 20220705.02

Mission debriefings / Raporty z lotów
Post Reply
Gru1975
Podpułkownik
Posts: 353
Joined: Wed Jul 04, 2012 10:27 am

Flight report / Raport z lotu - 20220705.02

Post by Gru1975 » Wed Jul 06, 2022 10:27 am

Pilot(s): Gru, Robo
Aircraft(s): 163664(45), 163870(28)
Unit: 73rd VSqn Winged Hussars
Flight number: 20220705.02
Date: 2022-07-05
Task:
CHEVY1: LHA-1 night operations, CASE2/3 Departure, CASE3 Recovery (Primary/Overhead Marshal)
ACMI

Flights
CHEVY1(Gru[11], Robo[12])

Engines start / stop:
CHEVY1-1: 01:56 / 03:49
CHEVY1-2: 02:50 / 04:02

Flight time:
CHEVY1-1: 1:53
CHEVY1-2: 1:12

Payload:
CHEVY1: none

Payload after:
CHEVY1-1: none
CHEVY1-2: none

Fuel initial/at end:
CHEVY1-1: 5818 LBS / 1800 LBS
CHEVY1-2: 5818 LBS / ---- LBS

Sortie JPT:
CHEVY1-1: 752*C
CHEVY1-2: ---*C

Remarks:
Zadanie polegało na wykonaniu dwóch startów CASE2/CASE3 w warunkach nocnych oraz dwóch lądowań CASE3 (OVERHEAD Marshal i PRIMARY Marshal). Lot sprawił obu pilotom znaczne trudności głównie w utrzymaniu stałych parametrów lotu w warunkach ograniczonej widoczności. W pierwszej części ćwiczenia pilot [12] podczas końcowej fazy podejścia stracił orientację przestrzenną i w wyniku gwałtownej utraty wysokości doprowadził do zderzenia z wodą. W drugiej części ćwiczenia obaj piloci wykonali postawione zadania choć z dużymi problemami.
Ocena lądowań: [11]: No grade (2.0); [12]: WaveOff/Cut Pass (0.5)

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest