Flight report / Raport z lotu - 20220703.01

Mission debriefings / Raporty z lotów
Post Reply
Gru1975
Podpułkownik
Posts: 350
Joined: Wed Jul 04, 2012 10:27 am

Flight report / Raport z lotu - 20220703.01

Post by Gru1975 » Mon Jul 04, 2022 2:27 pm

Pilot(s): Gru, Robo
Aircraft(s): 163664(45), 163870(28)
Unit: 73rd VSqn Winged Hussars
Flight number: 20220703.01
Date: 2022-07-03
Task:
PONTIAC1: High drag unguided bombs, low level delivery
ACMI

Flights
PONTIAC1(Gru[11], Robo[12])

Engines start / stop:
PONTIAC1-1: 05:26 / 06:53
PONTIAC1-2: 05:27 / 06:54

Flight time:
PONTIAC1-1: 1:47
PONTIAC1-2: 1:47

Payload:
PONTIAC1: MK-82SE*10, AN/AAQ-28

Payload after:
PONTIAC1-1: AN/AAQ-28
PONTIAC1-2: AN/AAQ-28

Fuel initial/at end:
PONTIAC1-1: 5042 LBS / 2000 LBS (AAR)
PONTIAC1-2: 5042 LBS / 1500 LBS (AAR)

Sortie JPT:
PONTIAC1-1: 751*C
PONTIAC1-2: 783*C

Remarks:
Zadanie polegało na zaatakowaniu dwóch kolumn ciężarówek bombami niekierowanymi z hamulcem aerodynamicznym. Podejście do celu na małej wysokości z wykonaniem manewru POP-UP. Wykonano dwa podejścia do celu. Cele dla skrzydłowego wskazywał prowadzący za pomocą znacznika laserowego. W pierwszej fazie ćwiczenia piloci mieli problem ze wskazaniem celu wiązką laserową (wystąpiły kłopoty z wybraniem trybu LSS zasobnika celowniczego). Ostatecznie wykorzystano sensor DMT(LST). Następnie wykonano dwa podejścia do ataku. Prowadzący [11] wykonał prawidłowe zrzuty uzyskując liczne trafienia w wybrane cele, skrzydłowy [12] źle skonfigurował interwał zrzutu przez co w obu podejściach zrzucił tylko dwie bomby również uzyskując pojedyncze trafienia. W drodze powrotnej pilot [12] odrzucił resztę bomb do oceanu. Lądowanie wykonane poprawnie z niewielki błędem prowadzącego [11] polegającym na zbyt długim odcinku "downwind".

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest