Flight report / Raport z lotu - 20220628.08

Mission debriefings / Raporty z lotów
Post Reply
Gru1975
Podpułkownik
Posts: 350
Joined: Wed Jul 04, 2012 10:27 am

Flight report / Raport z lotu - 20220628.08

Post by Gru1975 » Wed Jun 29, 2022 9:20 am

Pilot(s): Gru, Robo
Aircraft(s): 163664(45), 163870(28)
Unit: 73rd VSqn Winged Hussars
Flight number: 20220628.08
Date: 2022-06-28
Task:
UZI1: Unguided bombs, high level delivery
ACMI

Flights
UZI1(Gru[11], Robo[12])

Engines start / stop:
UZI1-1: 09:34 / 11:16
UZI1-2: 09:36 / 11:16

Flight time:
UZI1-1: 1:42
UZI1-2: 1:40

Payload:
UZI1: BDU-33*4, CAP-9M, AN/ASQ-T50

Payload after:
UZI1-1: CAP-9M, AN/ASQ-T50
UZI1-2: CAP-9M, AN/ASQ-T50

Fuel initial/at end:
UZI1-1: 7758 LBS / 1100 LBS (AAR)
UZI1-2: 7758 LBS / 2200 LBS (AAR)

Sortie JPT:
UZI1-1: 744*C
UZI1-2: 782*C

Remarks:
Zadanie polegało na ćwiczeniu ataków z dużej wysokość z nurkowaniem 30* i 45*. Piloci wykonali cztery ataki z wypracowaniem pozycji do nurkowania w sposób wizualny bez pomocy systemów celowniczych. Uzyskano celność zrzutu bomb w granicach 30-100 ft.
Ocena lądowania na pokładzie LHA-1 - [11]: Wave-Off 1.7 pt.; [12]: No Grade 1.5 pt.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest