Flight report / Raport z lotu - 20220624.07

Mission debriefings / Raporty z lotów
Post Reply
Gru1975
Podpułkownik
Posts: 350
Joined: Wed Jul 04, 2012 10:27 am

Flight report / Raport z lotu - 20220624.07

Post by Gru1975 » Sat Jun 25, 2022 11:09 am

Pilot(s): Gru, Robo
Aircraft(s): 163664(45), 163870(28)
Unit: 73rd VSqn Winged Hussars
Flight number: 20220624.07
Date: 2022-06-24
Task:
CHEVY1: Unguided bombs, low level delivery
ACMI

Flights
CHEVY1(Gru[11], Robo[12])

Engines start / stop:
CHEVY1-1: 09:00 / 10:35
CHEVY1-2: 09:06 / 10:39

Flight time:
CHEVY-1: 1:35
CHEVY1-2: 1:33

Payload:
CHEVY1: BDU-33*4, CAP-9M, AN/ASQ-T50

Payload after:
CHEVY1-1: CAP-9M, AN/ASQ-T50
CHEVY1-2: CAP-9M, AN/ASQ-T50

Fuel initial/at end:
CHEVY1-1: 7758 LBS / 2300 LBS (AAR)
CHEVY1-2: 7758 LBS / 1700 LBS (AAR)

Sortie JPT:
CHEVY1-1: 752*C
CHEVY1-2: 777*C

Remarks:
Zadanie polegało na ćwiczeniu ataków z małej wysokość z wykonaniem manweru POP-UP. Głównym założeniem ćwiczenia było utrzymanie formacji w czasie podejścia, ataku i odejścia od celów. Piloci wykonali ćwiczenia poprawnie. Po zakończeniu zadania obaj piloci lądowali na pokładzie okrętu LHA-1 Tarawa:
Ocena lądowania - [11]: Fair Pass 3.0 pt.; [12]: No Grade 2.0 pt.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest