Flight report / Raport z lotu - 20220621.05

Mission debriefings / Raporty z lotów
Post Reply
Gru1975
Podpułkownik
Posts: 350
Joined: Wed Jul 04, 2012 10:27 am

Flight report / Raport z lotu - 20220621.05

Post by Gru1975 » Wed Jun 22, 2022 9:04 am

Pilot(s): Gru, Robo
Aircraft(s): 163664(45), 163870(28)
Unit: 73rd VSqn Winged Hussars
Flight number: 20220621.05
Date: 2022-06-21
Task:
COLT1: FAM-1102 (STOL Flaps STO; Airfield traffic pattern; Tacan departure and arrival; AUTO/CRUISE Flaps FNSL)
ACMI

Flights
COLT1(Gru[11], Robo[12])

Engines start / stop:
COLT1-1: 17:04 / 18:36
COLT1-2: 17:05 / 18:36

Flight time:
COLT1-1: 1:32
COLT1-2: 1:31

Payload:
COLT1: none

Payload after:
COLT1-1: none
COLT1-2: none

Fuel initial/at end:
COLT1-1: 7758 LBS / 2400 LBS
COLT1-2: 7758 LBS / 2700 LBS

Sortie JPT:
COLT1-1: 642*C
COLT1-2: 686*C

Remarks:
Wykonywane ćwiczenie składało się z trzech faz:
1. Start konwencjonalny, lot po okręgu i lądowanie STOL Flaps FNSL - obaj piloci starty i lądowania wykonali prawodłowo, pilot [12] miał problem z utrzymaniem prawidłowej pozycji w locie po okręgu.
2. Start STOL Flaps STO, lot według procedury LOC DME Z RWY 06R, lądowanie AUTO Falps FNSL z wykonaniem manewru Overhead - obaj piloci starty i lądowania wykonali prawidłowo, pilot [12] po starcie wznosił do 10000 ft (nie zgodnie z założeniami briefingu) oraz miał problem z utrzymaniem prawidłowego toru lotu po łuku.
3. Start STOL Flaps STO, lot według procedury LOC DME Z RWY 06R, lądowanie CRUISE Flaps FNSL - podczas startu i lądowania pilot [11] popełnił błąd nie włączając ANTISKID co doprowadziło do niebezpiecznej sytuacji podczas rozbiegu i dobiegu. Lot po łuku obaj piloci wykonali prawidłowo.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest