Flight report / Raport z lotu - 20220619.04

Mission debriefings / Raporty z lotów
Post Reply
Gru1975
Podpułkownik
Posts: 350
Joined: Wed Jul 04, 2012 10:27 am

Flight report / Raport z lotu - 20220619.04

Post by Gru1975 » Mon Jun 20, 2022 9:07 am

Pilot(s): Gru, Robo
Aircraft(s): 163664(45), 163867(20)
Unit: 73rd VSqn Winged Hussars
Flight number: 20220619.04
Date: 2022-06-12
Task:
DODGE1: FAM-1102 (STOL Flaps STO; Tacan Departure/Arrival; VFR Overhead; AUTO/CRUISE Flaps FNSL)
ACMI

Flights
DODGE1(Gru[11], Robo[12])

Engines start / stop:
DODGE1-1: 08:48 / 10:18
DODGE1-2: 08:51 / 10:20

Flight time:
DODGE1-1: 1:30
DODGE1-2: 1:29

Payload:
DODGE1: none

Payload after:
DODGE1-1: none
DODGE1-2: none

Fuel initial/at end:
DODGE1-1: 7758 LBS / 3000 LBS
DODGE1-2: 7758 LBS / 2100 LBS

Sortie JPT:
DODGE1-1: 646*C
DODGE1-2: 780*C

Remarks:
Lot wykonany przez pilota [11] poprawnie. Jedynym niedociągnięciem było zbyt szerokie wykonanie manewru OverheadBrake. Pilot [12] popełnił błąd przy interpretacji danych zawartych w karcie lotu przez co pierwsza faza ćwiczenia została wykonana po niewłaściwej, znacząco odbiegającej od załozonej trasy lotu.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest