Flight report / Raport z lotu - 20220622.06

Mission debriefings / Raporty z lotów
Post Reply
Gru1975
Podpułkownik
Posts: 371
Joined: Wed Jul 04, 2012 10:27 am

Flight report / Raport z lotu - 20220622.06

Post by Gru1975 » Thu Jun 23, 2022 9:01 am

Pilot(s): Gru
Aircraft(s): 163664(45)
Unit: 73rd VSqn Winged Hussars
Flight number: 20220622.06
Date: 2022-06-22
Task:
DODGE1: Gildia : Szkolenie podstawowe 2
Debrifing

Flights
DODGE1(Gru[11])

Engines start / stop:
DODGE1-1: 15:30 / 16:31

Flight time:
DODGE1-1: 1:01

Payload:
DODGE1: none

Payload after:
DODGE1-1: none

Fuel initial/at end:
DODGE1-1: 7758 LBS / 3700 LBS

Sortie JPT:
DODGE1-1: 648*C

Remarks:
Celem ćwiczenia było doskonalenie komunikacji, poruszaniu się po kontrolowanym lotnisku, start, odejście, patrol, podejście do lotniska oraz lądowanie z manewrem overhead w środowisku dużego nasycenia innymi lotami. Wszystkie elementy ćwiczenia wykonane zostały prawidłowo.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest