Flight report / Raport z lotu - 20211124.06 (Combat Mission)

Mission debriefings / Raporty z lotów
Post Reply
Gru1975
Podpułkownik
Posts: 222
Joined: Wed Jul 04, 2012 10:27 am

Flight report / Raport z lotu - 20211124.06 (Combat Mission)

Post by Gru1975 » Thu Nov 25, 2021 10:32 pm

Pilot(s): Gru, Wielbłąd
Aircraft(s): 54-3664, 62-4121
Unit: 73rd VSqn Winged Hussars
Flight number: 20211124.06
Date: 2021-11-24
Task: CAS

Flights
1. FORD1 (Gru[11], Wielbłąd[11])

Engines start / stop:
FORD1-1: 08:11 / 09:16
FORD1-2: 08:11 / 09:18

Flight Time:
FORD1-1: 1:05
FORD1-2: 1:07

Payload:
FORD1: AIM-9M*2, MK-20*2, MK-83*2

Payload after:
FORD1-1: AIM-9M*2
FORD1-2: AIM-9M*2, MK-20

Fuel initial/at end:
FORD1-1: 7758 LBS / 2600 LBS
FORD1-2: 7758 LBS / 2700 LBS

Sortie JPT:
FORD1-1: 695*C
FORD1-2: 669*C

Remarks:
Mimo trudnych warunków pogodowych (zachmurzenie z opadami i ograniczona widocznością) piloci zlokalizowali pojazdy wroga z wykorzystaniem detektora punktów cieplnych i przeprowadzili dwa ataki niszcząc dwa pojazdy (BTR-80 i T-72).

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest